مقالات و تحقیقات

بهروز نقویان شماره تماس 09126949476 ایمیل bnaghavian@ymail.com

بهروز نقویان

بهروز نقویان متولد 1 تیر 1345 بجنورد


تحصیلات

دیپلم الکتروتکنیک - هنرستان فنی شهید اسد آبادی

کاردانی مخابرات - دانشگاه خواجه نصیرالدین  طوسی

مهندسی مخابرات- الکترونیک - برق  موسسه آموزشی کشتیرانی  جمهوری اسلامی ایران

کارشناسی مدیریت بازرگانی - دانشگاه پیام نور شهر ری

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل -دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

دکتری جانبازی  - کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 


سوابق کاری

افسر مخابرات کشتی تجاری از سال 1366  تا 1376

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات - حوزه مدیریت عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

کارشناس ارشد بازاریابی -شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران


فعالیتها:

عضو پایگاه بسیج شهری و دانش آموزی شهر بجنورد

عضو فعال انجمن اسلامی  دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

حضور در جبهه های دفاع مقدس در سال 62 و 63

افتخار جانبازی  در جبهه مهران  در سال 1362

افتخار عضویت در خانواده شهدا (برادر سرهنگ  شهید مختار نقویان )

عضو فعال پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران


مقالات و فعالیتهای علمی

دبیر کمیته کاری-تخصصی فناوری اطلاعات- مدیریت راهبردی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 84الی 94

دارای مقالاتی در زمینه فناوری اطلاعات و مدیریت بازرگانی در نشریات مختلف از جمله علم الکترونیک ،صنعت حمل و نقل و پیام دریا

شرکت در کنفرانس های بین المللی فناوری اطلاعات دبی 

ارائه سخنرانی در کنفرانس بین المللی مدیریت  در مالزی